GALERIA

Motywy Matki
w malarstwie
i  rzezbie

z powrotem

Home

W malarstwie

Michal Aniol

Michal Aniol
“Pieta”
l

Jan Matejko

“Matka”

Stanislaw Wyspianski

“Macierzynstwo”
Przypatrujace sie dziewczynki sa do siebie bardzo podobne.
Prawdopodobnie jest to ta sama corka Helcia z profilu i vis a vis.

Madonna z dzieciatkiem
fragment witrazu

Matka karmiaca dziecko
prawdopodobnie jest to zona  artysty karmiaca Stasia

Macierzynstwo oznacza rowniez dziecko. Bez niego nie byloby macierzystwa.
Stanislaw Wyspianski portretowal rowniez dzieci.Czesto bywaly to jego wlasne. Niemniej jednak spotykamy w jego dzielach dzieci sasiadow i znajomych.

“Spiacy Stas”

Dziewczynka z dzbankiem

Diewczynka

Fryderyk Pautsch

“Matka z dzieckiem”

Jagoda Adamus

“Matka “

Aleksander Kostis

“Matula pomarli”

Olga Boznanska

“Macierzynstwo”

Steffi Aurelli

“Matka, Syn i pies”

Paul Cenzanne

“Portret Matki i siostry”

Pablo Picasso

“Macierzynstwo”

Mela Muter

“Bretonka z dzieckiem

Andreas Thieme

“Macierzynstwo”

Joanna Gomula

“Macierzynstwo”

Jacek Malczewski

“Matka - Ojczyzna”

Wilhelm Lachnit

Odpoczywajaca Matka
z dzieckiem
, 1950/55

Toyohara Kunichika

“Matka “

 Dargestellt ist eine Mutter, die mitten in der Nacht aufsteht und ihr sich wehrendes Baby zum Urinieren hochhält.

W  rzezbie

Pablo Picasso

“Madonna”

Ta piekna rzezba Madonny nalezy donajbardziej w tajemnicy utrzymywanych  dziel rzezbiarskich Autora.
Pablo Picasso ukazal swoje skulptury dopiero wlatach 60 siatych.

 

 

Slawek Smyk

“Dwie Matki”

Käthe Kollwitz

“Matka”

Graficzka i rzeźzbiarka Käthe Kollwitz (1867-1945), jedna z najważzniejszych indywidualnośsci niemieckiego ekspresjonizmu, poprzez swoje dziełla ukazywałla niesprawiedliwośsćc społlecznąa, zwracałla uwagęe na żzycie prostych, ubogich ludzi, upominałla sięe o ich prawa. Dośswiadczeniem, które silnie wpłlynęełlo na jej twórczośsćc, byłla strata syna, który zginąałl na froncie w czasach I wojny śswiatowej. W latach 20. minionego wieku artystka podjęełla współlpracęe z wieloma organizacjami społlecznymi i humanitarnymi, dla których projektowałla serie plakatów i grafik, mówiąacych o biedzie, głlodzie, zniewoleniu. Na wystawie prezentowanych jest 70 grafik, w tym m.in.: NĘEDZA, ŚSMIERĆC, SZTURM, KONIEC, KOBIETA ZE ZMARŁLYM DZIECKIEM, MATKA Z DZIECKIEM NA RĘEKU, ORAJĄACY, BRATERSTWO, GWAŁLT, OCZEKIWANIE. W więekszośsci poruszająa one zagadnienia społleczne, wyróżzniająa sięe ogromnąa siłląa oddziałlywania. Ekspozycja, przygotowana we współlpracy z Instytutem Stosunków Zagranicznych w Stuttgarcie, jest pierwsząa monograficznąa wystawąa prac Käthe Kollwitz w Poznaniu.
 

 

Marianne Wagner

“Macierzynstwo”
 

Autorka pozwala dziecku pierwsze kroki stawiac. Czuwa jednak nad jego bezpieczenstwem.
Dziecko ma jakby przestraszona mimike Twarzy. Matka jednak motywuje dziecko do stawiana owych krokow.

 

Johanna Wagner


“Matka i dziecko”

Johanna Wagner byla uczennica w Folkwangschule w Essen. Absorbowala ja szczegolnie tematyka Matki i dziecka.
W tej rzezbie dominujaca i frontalna pozycje zajmuje matka. Jej siedzaca pozycja jest tak zbudowana, ze jej lono daje dziecku schronienie.Dziecko robi wrazenie powiazania z cialem matki ale czuje sie tam bardzo swobodnie. Jej dlonie zlozone sa nad glowa dziecka co bardzo wyrzanie symbolizuje opieke, ochrone i bezpieczenstwo dla dziecka.
Skulptura ta przedstawia troskliwa matke w nietypowej pozie. Tym razem nie widzimy karmiacej matki lkecz matke ktora daje dziecku pewna swobode a jednoczesnie otacza je opieka. Tym wlasnie sposobem autorka osiagnela glebokie , wewnetrzne powiazanie matki z dzieckiem

Xawery Dunikowski  (1875-1964)

Brzemienna” 1906

rzeźbiarz, także malarz, jeden z najwybitniejszych artystów polskich XX w.; studia w krakowskiej szkole Sztuk Pięknych; 1904-09 prof. Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; 1914-22 pobyt w Londynie i Paryżu; od 1923 prof. ASP w Krakowie, od 1955 prof. Akademii w Warszawie, od 1959 PWSSP we Wrocławiu. W czasie II woj. świat. więzień Oświęcimia. Jego wczesne prace nawiązują formalnie do impresjonizmu (Portret H. Szczyglińskiego); później tworzy kompozycje symboliczne (Tchnienie, Jarzmo, Fatum), w których wyraża odczucia lęku, zagrożenia, samotności, także portrety (L. Solskiego, K. Kamińskiego) oraz cykl Kobiet brzemiennych, oddając w nim nastrój oczekiwania macierzyństwa. Grobowiec Bolesława Śmiałego i Autoportret - dzieła powstałe w Paryżu - świadczą o zbliżeniu się D. do kubizmu. W latach 30. tworzy liczne rzeźby portretowe i rel., pomnik J. Dietla oraz cykl drewnianych lub uformowanych w gipsie i polichromowanych Głów wawelskich, nawiązujące do wystroju stropu Sali Poselskiej na Wawelu (podobizny wielkich Polaków). Po II woj. świat. powstały monumentalne pomniki: Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w Olsztynie, projekt pomnika Powstańców Warszawskich; D. powrócił też w latach powojennych do cyklu Głów wawelskich i zajął się malarstwem (Umierający amarylis, cykle Oświęcim, Kaktusy, Baby nieborowskie, Człowiek w przestrzeni). Muzeum D. mieści się w pałacu Królikarnia w Warszawie.

Janina Papp

“Macierzynstwo”

Autor nieznany

“Pomnik nieznanej Matki”

z powrotem